Akıl Oyunları

Zekâ oyunları, çocukların eğlenirken zekâsını geliştirmesi, zihnini açması ve yeni bir şeyler öğrenmesi için hazırlanmış oyunlardır. Çocuklar bu oyunlarla var olan zihinsel ve bilişsel yeteneklerini geliştirebildikleri gibi yeni yetenekler de kazanırlar. Zekâ oyunları çocuklara; çabuk karar verme, sonra ki aşamaları düşünme ve öngörme, olasılıkları hesaplama, mantığı etkili ve yetkin bir şekilde kullanma yeteneğini kazandırır. Şimdi dönem her eve bir oyun kütüphanesi oluşturma dönemi! Haydi, o zaman gelin tanışalım.

E-BÜLTEN