Kostüm Partisi

Okulumuzda İngilizce kullanımının yanı sıra yaratıcılık, hayal gücü, özgüven, sosyalleşme gibi bir çok konuda motive edici Kostüm Partisi etkinliğimiz gerçekleşmiştir.

Yesterday , in our school an amazing party took place boosting our students’ creativity, self confidence and imagination other than their language skills