İlkokul Eğitim Sistemimiz

İlkokul çağındaki öğrencilerimiz için 21.yy becerilerine sahip bireyler olmalarına yönelik bir program planlanmıştır.

Özgün eğitim programımızı tüm kademelerimizin sonuna kadar, programla birebir örtüşen, özgün sevinç yayınları eşliğinde gerçekleştiriyoruz. Sevinç yayınlarını basılı dokümanlarla birlikte, interaktif etkinlikler ve multimedyalar ile zenginleştirerek sınıflardaki akıllı tahtalarda öğrencilerimize sunuyor ve akademik başarılarını üst seviyelere çıkarırken, onları eleştirel, düşünebilen, kendini kültürünü tanıyan, soran-sorgulayan, kendini ifade eden, öz güveni yüksek, yenilikçi, araştıran ve üreten bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz.

E-BÜLTEN