Seramik Kulübü

Sevinç kolejinde seramik kulübü dersi öğrencilerin yaş seviyelerine uygun olarak planlanan bir sanat atölyesidir. Seramik dersinde öğrencilere bilgi ve becerilerini geliştirebilecekleri ortam ve olanakları sağlayarak sanatın, insana ait en üst düzeydeki etkinliklerden biri olduğunu özümsetip, evrensel düşünce ve değerlere sahip çağdaş sanatı anlayıp yorumlayan birer bireyler olmalarını hedeflemekteyiz. Seramik dersi, hayallerinin sınırlarını zorlayabileceği bir çalışma alanı sunar Sevinç koleji öğrencilerine. Çamura on parmağı ile şekil verirken aynı zamanda vücudunda ki negatif elektriği de aldığını hisseden öğrencilerimiz, geniş hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını ortaya koyabilecekleri bir sanat dalının detay ve inceliklerini öğrenirler.

E-BÜLTEN